• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Velikonoční pastýřský list biskupa Martina

Bratři a sestry,

rád vás všechny v tento den zdravím velikonočním pozdravem: Pokoj Kristův ať je s vámi se všemi! Aleluja!

Velikonoce, které slavíme, nám znovu dávají příležitost prožít radost z Kristova zmrtvýchvstání. Opět jsme vtaženi do příběhu nedělního rána, ve kterém nejdříve Marie Magdalská a potom Petr s Janem nacházejí Ježíšův hrob prázdný. V jejich srdcích se rodí velikonoční víra. Svatý Jan sám o sobě dosvědčuje, že „viděl a uvěřil“. Tato víra pak roste každým setkáním se Vzkříšeným. Když nasloucháme těmto velikonočním událostem, nemůže nám uniknout, že radost z Kristova zmrtvýchvstání je spojena s posláním. Nestačí, že se učedníci mohou shledat se Vzkříšeným, že mohou s Kristem znovu hovořit a spolu s ním jíst. Ale v síle této radosti je Kristus posílá, aby o jeho vzkříšení vydávali svědectví.„Pokoj vám! Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás“ (Jan 20,21). Velikonoce pro nás nemají být jen radostným slavením, ale novým posláním a pozváním ke svědectví.

Číst dál: Velikonoční pastýřský list biskupa Martina

Nedělní homilie: válečné události jako duchovní výzva

Sestry a bratři!

„Co říkáte na tu Ukrajinu?“, ptají se mě lidé na potkání. „No je to hrůza“, přiznávám popravdě. Je to jakýsi všeobecný a hluboký šok, který nyní prožíváme i společně sdílíme. Jistě svou roli hraje i strach, co bude s námi; převažující notou však je bezpochyby bezradnost z té mašinérie zbytečného násilí, které se podepisuje nejvíce na těch, kterých se ti mocní nikdy na nic neptají. Jak s touto situací naložit? Konkrétní dění na místě není přímo v našich rukou kromě pomoci, kterou jsme už nyní zváni zprostředkovat zvláště těm, kteří nejvíce trpí. Velmi však záleží na tom, jak s touto válkou naložíme ve svém srdci a ve svém životě. Takřka paralelně s prvními válečnými zprávami z Ukrajiny bylo možné se na stránkách Vatikánského rozhlasu dočíst o tragické situaci v Sýrii, kterou líčí tamní apoštolský nuncius kardinál Mario Zenari. Podle OSN žije v Sýrii devět z deseti lidí pod hranicí chudoby. V těchto podmínkách žije 13 milionů lidí, kteří mají hlad a trpí zimou. Před několika týdny se stany v táborech pro vysídlené osoby zhroutily pod tíhou sněhu. Pod jedním z těchto stanů bylo rozdrceno i dítě, jiné děti umrzly. Válečné konflikty zde výrazně polevily, ale lidé stále umírají: loni bylo zabito nejméně 3700 lidí, včetně více než 300 dětí. Zejména na severovýchodě této země lidé opakovaně trpí útoky ze strany extremistů z takzvaného „Islámského státu“. Navzdory dramatické situaci se na tuto zemi už dva až tři roky zapomíná. Lidé z médií, které kardinál oslovil, mu odpověděli, že po deseti letech války se „už bohužel zprávy o Sýrii neprodávají“. Kardinál výstižně poznamenává: „To, co se děje v Sýrii, může vidět každý, kdo chce, ale jak řekl Benedikt XVI., potřebujeme vidoucí srdce.“[1]

Číst dál: Nedělní homilie: válečné události jako duchovní výzva

Prohlášení a výzvy církve k válce na Ukrajině

Svatý Otec František při středeční generální audienci vyzval k postu a modlitbě za mír na Ukrajině - text naleznete ZDE.

Na sociální síti Twitter papež zveřejnil text, který si můžete přečíst ZDE.

Rada evropských biskupských konferencí apeluje na skončení války - text je ZDE. Prohlášení předsedy biskupských konferencí Evropské unie je k přečtení ZDE.

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině je k dispozici ZDE. O dopisech arcibiskupa Graubnera třem představitelům katolických církví na Ukrajině se dozvíte ZDE.

Prohlášení Jeho Blaženosti Svjatoslava, vrchního arcibiskupa Ukrajinské řeckokatolické církve, k začátku války na Ukrajině - si přečtěte ZDE.

V neděli 27. února proběhla celonárodní sbírka na humanitární pomoc Ukrajině. Informace o možnostech darování naleznete ZDE.

K modlitbě za aktuální válečnou situaci můžete využít křížovou cestu v době války - ke stažení ZDE.

 

Bilance 2021 - ohlédnutí za rokem 2021 v bohuslavické farnosti

 

I. Bohoslužby a svátosti

Křty: 33 (loni 15), z toho 20 z Bohuslavic, 5 ze Závady, 1 z Bělé, a 7 z jiných obcí; dva křtěnci byli mladšího školního věku, jedno dvouapůlleté dítě a ostatní děti do jednoho roku života; nicméně maximálně polovina pokřtěných dětí z naší farnosti má praktikující rodiče. Svatby: 6 v Bohuslavicích a 3 v Bělé. Prvokomunikanti: 18 z Bohuslavic, 6 ze Závady a 6 z Bělé; připravuje se 21 dětí v Bohuslavicích, v Bělé nyní příprava neprobíhá. Příští rok by měla začít příprava ke svátosti biřmování.

Navštěvoval jsem během roku (pravidelně či jednorázově) 30 starých a nemocných s udílením svátostí. Pohřby: 42, z toho 21 v Bohuslavicích, 8 v Závadě a 13 v Bělé. Návštěva bohoslužeb byla od ledna do května omezena (v Bohuslavicích a v Bělé bylo možno přijít na mši svatou každou druhou neděli, v Závadě byly mše pouze pro rodinu, která měla objednaný úmysl), letošní počet rozdaných svatých přijímání se pohybuje okolo 30 tisíc.

Číst dál: Bilance 2021 - ohlédnutí za rokem 2021 v bohuslavické farnosti

Vánoce... za zavřenými dveřmi

"Za zavřenými dveřmi" - toto označení může znamenat leccos: pojmenovává knihy, filmy, dokumenty… a vystihuje nepřístupnost veřejnosti či běžných smrtelníků. Bohužel v posledním roce jsme toto označení dosud nemyslitelným způsobem přiřazovali k mnoha dějům, s nimiž bychom si je předtím dozajista nespojili: za zavřenými dveřmi se ocitly restaurace, filmové a divadelní produkce, školy, pracovny, volnočasová centra, sály, sportoviště, kostely i třeba okresy a určitým způsobem naše domácnosti. Jestliže do těchto různých prostor nebyli vpuštěni lidé, znamenalo to v zásadě zrušení všech programů, které v nich běžně probíhaly. V současnosti je situace přeci jen nadějnější a my s blikajícím světélkem optimismu vyhlížíme dny, v nichž se těžký covidový mrak rozptýlí a odezní jako silná letní bouřka, kterou vystřídají paprsky slunečního světla rozlévající se osprchovanou krajinou, a jen doznívající bouřkové hromování odkudsi z dálky připomíná to, co už je neodvratně minulostí. V poslední době mě v tom všem zaujal jeden postřeh. Jestliže bylo (a ještě namnoze je) omezené či zrušené to, co je záležitostí našich lidských setkávání, pak navzdory

Číst dál: Vánoce... za zavřenými dveřmi

Adventní věnec - co pro nás znamená?

Adventní věnec? Věc známá a samozřejmá, avšak žádný prastarý zvyk. Jeho původ sahá do roku 1839 do německého Hamburgu, kde mladý pedagog a student teologie Johann Hinrich Wichern zpříjemnil chudým dětem na okraji města čekání na Vánoce: v chatrči pokryté slámou pověsil ze stropu staré dřevěné kolo od vozu, na které umístil 23 svící: 19 malých červených pro všední dny do Štědrého dne a čtyři velké bílé pro neděle. Denně tak s dětmi při krátké pobožnosti zapaloval jednu svíci navíc. O dvanáct let později už byl věnec i celá místnost tohoto útulku vyzdobeny jedlovými větvičkami. Tento zvyk se šířil velmi rychle a postupně se dostal i za německé hranice, díky emigrantům se dostal až do Ameriky.

Číst dál: Adventní věnec - co pro nás znamená?

Adventní příprava pro děti i dospělé

Také v letošním adventu můžete využít farní přípravu pro děti, ale i pro dospělé. Použili jsme materiály, které připravilo katechetické centrum brněnského biskupství - celá příprava je ZDE:

Naše farní příprava pro děti je k dispozici ZDE

Konkrétní úkoly pro adventní dny (na šipkách) jsou převzaty ze stránek katechetického centra: jedna stránka ZDE a druhá stránka ZDE.

Zveme děti v každý všední den doby adventní na ranní modlitbu do farního kostela - začínáme v 7:30.

Biskupství brněnské rovněž připravilo mobilní aplikaci Průvodce adventem 2021. Je určena těm, kteří chtějí prožít advent v blízkosti Božího slova. Každý den zájemcům předkládá jak biblická čtení, která se ten den čtou při liturgii, tak myšlenky a modlitby různých křesťanských autorů. Více informací naleznete ZDE.

Kéž je letošní advent pro každého z nás konkrétním setkáním s Boží láskou a mocí přicházející do našich životů! K tomu nechť také slouží jakákoli naše příprava.

 

 

f t g m

Smartlook