• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Jaké byly oslavy 100 let farnosti

Dekretem olomouckého arcibiskupa kardinála Lva Skrbenského z 1. září 1919 byla bohuslavická lokální kooperatura povýšena na farnost. Co to znamenalo pro obce Bohuslavice, Bělou a Závadu? Především to, že se zmenšil veliký obvod dolnobenešovské farnosti, byl ustanoven první bohuslavický farář P. Karel Plaček a kostel Nejsvětější Trojice se stal farním kostelem. Následně byla postavena nová farní budova. Později přešla pole na bohuslavickém katastru patřící benešovské farnosti do vlastnictví farnosti bohuslavické. Duchovní správa byla bližší, jednodušší, efektivnější. To všechno je ovšem pouze vnější rámec. Farnost je především jakousi živou buňkou církve, kde se předává, odehrává a upevňuje duchovní život věřících ve společenství církve. Letos tedy uplynulo 100 let od vzniku naší farnosti. Takové výročí se samozřejmě sluší oslavit. Záměrem těchto celoročních oslav však nebyla jen nějaká historická připomínka spojená s běžným lidovým veselím. Byla to příležitost, jak vyzdvihnout a upevnit právě to, co za celých sto let činilo farnost podstatně farností, tedy jak oslavit a posílit Boží přítomnost mezi námi a v každém z nás modlitebním, kulturním i společenským sdílením a setkáváním. Za tímto účelem vzniklo široké modlitební společenství farníků, kteří se společně i soukromě modlí za růst víry v naší farnosti, uskutečnily se různé poutě (Hrabyň, Hostýn, Opava, Svatá země) a smírčí a kající pobožnost, proběhlo udílení svátosti biřmování 60 farníkům, byly nabídnuty výstavy (Matka Tereza, Anenské slavnosti), koncerty a výlety, proběhla velikonoční dílna pro děti, ve farním kostele byla zřízena vzpomínková místnost mapující život farnosti v minulosti i současnosti apod.

Číst dál: Jaké byly oslavy 100 let farnosti

Promluva ze mše svaté o slavnosti 100. výročí farnosti

  1. neděle v mezidobí C

Sestry a bratři!

Nepamatuji si, že bych kdy byl účasten oslavy 100. narozenin. Na devadesátinách i pětadevadesátinách už jsem měl tu čest být… Nejspíš někteří z vás však takovou vpravdě kulatou oslavu zažili. Takto vysoký věk vzbuzuje obdiv a úctu. Nicméně dotyční věkovití oslavenci častokrát naše pozitivní pohledy a pocity nesdílejí – spíše prohlašují, že už není co slavit, že se sotva vlečou, jíst už jim nechutná, dlouho že už tady nebudou, je zbytečné utrácet za velkou oslavu, to ať se za něj raději všichni pomodlí a někdy přijdou na návštěvu, ať si mohou spolu v klidu popovídat. My dneska slavíme 100 let farnosti a tyto odmítavé pocity patrně nesdílíme – vždyť to má být radostná oslava, nikoli poslední velké setkání před pohřbem. I takový příběh se ovšem vypráví, jak jeden farář, zklamaný a bezradný ze své skomírající farnosti a z netečných farníků, vyhlásil pohřeb farnosti – na konkrétní den a hodinu. Samozřejmě se v daný čas shromáždili zvědaví farníci, aby viděli, co se bude odehrávat. Byl otevřený kostel a vpředu stále rakev, jako obvykle při pohřbu. Farníci se nedočkavě řadili do fronty, aby zjistili, kdo v té rakvi leží. Když pak se podívali, odcházeli zamyšlení z kostela. V rakvi nebylo nic, jen veliké zrcadlo, takže každý, kdo se do rakve podíval, uviděl sám sebe. Každý z farníků měl podíl na úhynu farnosti. Tohle však přeci nemůže být náš případ, neplánujeme, že farnost brzy pohřbíme, ani to tak nechceme a necítíme. Co tedy vlastně dnes slavíme a proč jsme se sešli k této události 100. výročí farnosti?

Číst dál: Promluva ze mše svaté o slavnosti 100. výročí farnosti

Program akce "Na kolech bez cvrčku"

plakatek retrokola1

program cvrcci 2

Na kolech bez cvrčku

1. Farní kostel Nejsvětější Trojce v Bohuslavicích                                               

- dokončen 1. srpna 1747

  9. Turistický přístřšek Panský les  
- zapsán jako kulturní památka       - možnost odpočinku  
                   
2. kaple u kostela - cca 2. polovina 19. století       trasa bodu 1 - 9 je 3,5 km; doba jízdy cca 20min.
- zapsána jako kulturní památka          
                10. kostel sv. Jana Křtitele v Bělé  
3. kaple v zahradě rodinny Hamplových       - postaven 1934, přístavba 1996-2003  
                   
4. kaple v zahradě rodinny Pinterových       10.1. malá Lurdská jeskyňka se sochou Panny Marie  
                - u kostela v Bělé  
5. kaple v zahradě rodinny Newrzellových          
        11. kaple Panny Marie v zahradě rodinny Dornových  
5. kříž na konci obce - rok 1899          
        trasa bodu 9 - 11 je 2,5 km; doba jízdy cca 15min.
6. kaplička se sochou sv. Urbana - rok 2013          
- patron všech vinařů a bednářů       12. kaple sv. Urbana v Závadě  
                - postavena roku 1898, rozsáhlá oprava r.2010  
7. dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem          
- katastr Bohuslavice       13. novodobý hřbitov v Závadě  
        - rok založení 1999  
8. obrázek sv. Huberta, dřevěná kaplička zavěšená na stromě       trasa bodu 11- 13 je 3,1 km; doba jízdy cca 15min.
- katastr Závada                  

 

 

f t g m

Smartlook