• Vítejte na stránkách naší farnosti!

 • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

 • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

 • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Organizační řád bohoslužeb v kostelích naší farnosti

zohledňující krizové opatření vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199

 1. Všechny bohoslužby kromě nedělních mší za farníky zůstávají v platnosti.
 2. Zároveň jsou však bohoslužby pro veřejnost uzavřeny. Jednotlivé mše budou přístupné pouze soukromě kostelnímu personálu a rodinám, které mají zapsán mešní úmysl za své členy. Pokud rodina ví, že nenaplní maximální kapacitu 20 lidí, může k účasti přizvat známé či sousedy; sama pak nese zodpovědnost za výběr a uvedený počet účastníků.

 3. Kostely budou pro účastníky zpřístupněny 15 minut před začátkem mše.

 4. Mše za členy živého růžence na první pátek se mohou zúčastnit jen ti věřící, kteří se dopředu jmenovitě nahlásí o. Vojtěchovi. Stejně to platí o mši na slavnost sv. Josefa 19. března ve farním kostele – prosím, dejte přednost Josefům, za které je mše svatá sloužena.

 5. Toto omezení počtů účastníků se netýká pohřbů. Účastnit se pohřebních obřadů v kostele a na hřbitově tedy mohou všichni příbuzní a přátelé zesnulého.

 6. Na všechny věřící se z rozhodnutí biskupa vztahuje dispenz od povinné účasti na nedělní mši svaté. Mají využít možnosti sledovat bohoslužbu prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků.

 7. Pro soukromou modlitbu, přijetí svátosti smíření, případně přijetí eucharistie bude od 16. března otevřen: 1. farní kostel vždy ve středu v zimním čase od 15 do 16:30 hodin a od 18 do 19 hodin, v letním čase od 16 do 17:30 a od 19 do 20 hodin; a v pátek v zimním čase od 14 do 16:30 hodin, v letním čase od 15:00 do 17:30; 2. kostel v Bělé ve čtvrtek od 15:30 do 16:15 a kostel v Závadě v úterý od 17:00 do 17:45.

 8. Pobožnosti křížové cesty i další pobožnosti jsou zrušeny ve všech kostelích.

 9. Přijměte, prosím, tyto výrazné restrikce bohoslužebného života jako účast na údělu nemocných a trpících, za které můžeme svá omezení obětovat. Využijme času k modlitbě, postnímu odříkání a službě potřebným. Současně si můžeme uvědomit, že mše svatá má svou nekonečnou hodnotu, i když se jí nemůžeme přímo zúčastnit. Věříme, že náš Pán má dostatek možností, jak nám plody své vykupitelské oběti, které dostáváme při mši svaté a ve svatém přijímání, poskytnout jiným způsobem, budeme-li duchovně vnímaví a disponovaní. Mši svatou za všechny farníky budu sloužit v pondělky soukromě.

 10. Na závěr výzva z prohlášení našich biskupů ze dne 12. března:

„Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“

 

V Bohuslavicích 13. března 2020     

P. Vojtěch Janšta, administrátor

 

f t g m

Smartlook