• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Aktuální informace

Milí farníci, bratři a sestry,

s účinností od 25. května 2020 jsou zpřístupněny bohoslužby pro maximálně 300 účastníků (kromě kostelního personálu), ovšem stále platí zpřísněné hygienické podmínkymezi něž patří vyžadované dvoumetrové vzdálenosti mezi jednotlivými účastníky, pokud nepatří do jedné domácnosti. 

V naší farnosti proto budou bohoslužby probíhat dál podle zavedených pravidel, která si můžete přečíst ZDE. Na nedělní bohoslužby je třeba se dopředu přihlásit, jinak si nelze nárokovat účast na mši svaté. Bohoslužby ve všední dny budou probíhat bez přihlašování. 

Celý text usnesení vlády ČR ohledně bohoslužeb naleznete ZDE.

Příležitost ke svátosti smíření je vždycky ve farním kostele ve středu a v pátek od 17:00 do 17:55, v Závadě v úterý od 17:15 do 17:55 a v Bělé ve čtvrtek od 15:30 do 16:25 hodinPřed ostatními bohoslužbami včetně neděle se prozatím nezpovídá!

Můžete mě také kontaktovat za účelem rozhovoru, setkání nebo individuální návštěvy s pomazáním nemocných, se svátostí smíření a přijetím eucharistie.

V hlavní nabídce pod názvem "K aktuálnímu stavu" využijte inspirace pro Vaše duchovní obohacení a prožívání, zvláště při nemožnosti návštěvy kostela.

 

Svatý otec František vyzval ve zvláštním dopise všechny věřící k modlitbě růžence během mariánského měsíce května. A zároveň k němu přiložil dvě mariánské modlitby, které se v průběhu celého měsíce můžeme modlit spolu s ním.

Dopis i mariánské modlitby jsou k dispozici např. ZDE.

 

Uprostřed starostí vyvolaných pandemií nezapomeňme modlit se za déšť a za úrodu v situaci současného kritického sucha. Inspirace a podněty naleznete ZDE.

  

S přáním požehnaných jarních a především velikonočních dní

P. Vojtěch Janšta

f t g m

Smartlook