• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Aktuální opatření

Kvůli zpřísněným opatřením v rámci nouzového stavu jsou bohoslužby pro veřejnost uzavřeny. Probíhají v uvedené časy jen s účastí v rámci individuální duchovní péče pro rodinu, která má mši zapsanou.

Zpovídání probíhá obvyklým způsobem jako dosud. Navíc bude příležitost ke svátosti smíření v sobotu od 9 do 11 hodin v Bělé a od 14 do 17 hodin v Bohuslavicích.

Kromě toho je otevřen farní kostel ve středu a v pátek od 15 do 18 hodin a ve středu ještě od 19 do 20 hodin (tichá adorace); kostel v Závadě v úterý od 17 do 18 hodin a kostel v Bělé ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Přijďte přijmout svátost smíření a eucharistii - svátosti, které potřebujeme pro každodenní život víry, lásky a věrnosti! Ve dnech 27. - 29. října však z důvodu pobytu kněze na duchovních cvičeních kostely otevřené nebudou.  Využijte návštěvy kostela v pátek, sobotu a v neděli a případně v dalším týdnu.

Také o nedělích od 14 do 15 hodin bude otevřen farní kostel k modlitbě a k přijetí eucharistie.

Apoštoský stolec rozšířil vzhledem k trvajícím omezením kvůli pandemii možnost získání plnomocných odpustků na celý měsíc listopad, včetně možnosti získání odpustků pro ty, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužeb či nemohou navštívit hřbitov. Potřebné informace naleznete ZDE.

Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David nás zve ke společné modlitbě růžence. Modlitba bude přenášena online přes kanál YouTube vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ve 20:00 hod na tomto odkazu.

Slovo apoštolského administrátora ke zpřísněným opatřením naleznete ZDE.

Pro slavení neděle a pro další duchovní obohacení můžete využít nabídek v záložce K aktuálnímu stavu.

Nezapomínejme v modlitbě ani v konkrétní pozornosti na ty, kteří jsou opuštění, nemocní, křehcí či bezradní, na ty, kteří se bojí, kteří zápasí s různými těžkostmi a důsledky této doby!

 

P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti

Rozjímání Božího slova k 29. neděli v mezidobí A

Iz 45,1.4-6; 1 Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21

Není bohužel až tolik výjimečné, že se dva spiknou proti třetímu – může za tím stát jakákoli snaha o vyniknutí, vládnutí, odstranění či znemožnění, boj o zisk či sféry vlivu apod. Nebývá rovněž výjimkou, že ti dva (případně jich je i více), co se spiknou, jsou názorově zcela protichůdní nebo jsou i ve při či v nepřátelství, ale spojí se aktuálně za účelem likvidace toho třetího. Samozřejmě jen na určitý čas, dokud se navzájem potřebují a dokud trvá jejich společný nepřítel. Potom se zase vrátí do původních barikád.

Myslím, že takto se pravdivě dívat na podhoubí scény dnešního evangelia. ČÍST DÁL

 

f t g m

Smartlook