Vítejte na stránkách naší farnosti

Aktuální opatření

Od 3. 12. se mění pravidla pro účast na bohoslužbách: maximální povolený počet účastníků odpovídá 30% obsazenosti všech míst k sezení v kostele (kromě personálu). V naší farnosti to znamená následující:

1. Ve farním kostele tomuto maximálnímu počtu odpovídá 99 osob. Z toho vyplývá, že bohoslužby ve všední dny jsou přístupné bez omezení; nedělní bohoslužby budou navýšeny o dvě další, jak tomu bylo už v květnu a jednou v říjnu, tzn. o mše v sobotu v 16:00 a v 17:30. Prosím farníky, aby obsadili zhruba rovnoměrně všechny čtyři bohoslužby, a to nejlépe po rodinách a domácnostech, protože v kostele je nutno dodržovat i určité rozestupy. V říjnu toto rozmístění proběhlo velmi dobře.

2. V kostele v Bělé tomuto maximálnímu počtu odpovídá 92 osoby. Bohoslužby ve všední dny jsou tedy rovněž přístupné bez omezení; nedělní bohoslužby vzhledem k menší podzimní návštěvnosti mohou absolvovat také všichni dosavadní zájemci - je ovšem potřeba, aby se účastníci shromažďovali podle rodin a členů domácnosti, abychom dodrželi potřebné rozestupy.

3. V kostele v Závadě tomuto maximálnímu počtu odpovídá 45 osob. I zde platí, že bohoslužby ve všední dny jsou přístupné bez omezení. Na nedělní bohoslužby bude nutno se přihlásit na obecním úřadě; jakmile bude naplněn uvedený limit, budou další zájemci přednostně zapsáni na bohoslužbu následující neděle. Prakticky to tedy znamená, že všichni zájemci v Závadě se dostanou na nedělní mši svatou minimálně jednou za 14 dní.

Ruší se dosavadní výjimečné otevření kostelů pro přijetí svátosti eucharistie; zpovídá se jako obvykle před bohoslužbami. Už jen tuto neděli 6. prosince budu podávat ve farním kostele svaté přijímání od 14 do 15 hodin.

Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David nás zve ke společné modlitbě růžence. Modlitba je přenášena online přes kanál YouTube vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ve 20:00 hod na tomto odkazu.

Slovo apoštolského administrátora ke zpřísněným opatřením naleznete ZDE.

Poselství našich biskupů a pozvání k postu za ukončení pandemie

Pro slavení neděle a pro další duchovní obohacení můžete využít nabídek v záložce K aktuálnímu stavu.

Nezapomínejme v modlitbě ani v konkrétní pozornosti na ty, kteří jsou opuštění, nemocní, křehcí či bezradní, na ty, kteří se bojí, kteří zápasí s různými těžkostmi a důsledky této doby!

 

P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti