• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Adventní příprava pro děti a rodiny

Bratři a sestry,

letošní advent nebudeme moci prožívat jako obvykle, což má jistě své smutné stránky. Uprostřed všech možných omezení však může tím více vyniknout banalita a lživost komerčních nabídek, laciného vyhrávání koled a vnucované zdánlivé pohody a štěstí. Tento kontrast mezi povrchními, průhlednými a lacinými útěchami na jedné straně a vnitřní nejistotou, obavami a smutkem na straně druhé nás může tím spíše přivést k pravému adventu.

unnamedJeho těžiště se více než kdy jindy přenese do našich domácností, konkrétně k adventnímu věnci. Ten nás má shromažďovat k modlitbě a k setkávání v našem rodinném kruhu. Vytvořme tedy z této příležitosti každodenní rituál s opravdovým křesťanským obsahem. Najděme si čas na sebe navzájem, na své děti, na jejich radosti i starosti, na společnou modlitbu a četbu. Světlo přibývající na věnci představuje Krista, který skrze náš čas mu věnovaný rozmnožuje svou přítomnosti v nás, mezi námi a v tomto světě.

Pomocí k takovému domácímu adventu vám může být i tato nabízená příprava.

Pro děti je k dispozici arch, který představuje celou jejich adventní přípravu - je pozváním, aby každý z nás pomohl Ježíšovu světlu do tohoto světa. Je dobře, když děti budou vybarvovat příslušná políčka po večerní konzultaci s rodiči. Nejde samozřejmě o "sbírání bodů" ani podporu soutěžní rivality mezi sourozenoci či kamarády, ale o motivaci něco změnit, udělat jinak, začít znovu, myslet na Ježíše, což se nám v běžném režimu snadno vytrácí. Každá taková snaha spojená s Boží pomocí je cenná a užitečná.

Arch bude k dispozici v kostele anebo je ke stažení ZDE.

Ranní společná modlitba v kostele ve větším počtu není možná, už kvůli rozplánovanému příchodu do školy. Bude tedy probíhat tak, že v pracovní dny bude otevřen farní kostel od 7:25 do 7:55 a děti mohou během této doby libovolně individuálně přicházet. Obdrží vždy lístek s krátkou modlitbou, kterou se vpřed u věnce pomodlí, přidají lístek na společnou nástěnku a dostanou s sebou vždy krátký příběh i s navazující modlitbou - ten lze přečíst nejlépe právě společně večer u adventního věnce (kdy lze využít i modlitbu z rána).

Děti, které budou tuto přípravu věrně a poctivě realizovat, budou v závěru adventu odměněny.

Přeji Vám užitečně a prozíravě prožitý advent, aby uprostřed nejistot sílilo mezi námi světlo Kristovo, světlo betlémské, světlo záchrany a naděje, světlo života!

P. Vojtěch Janšta

 

f t g m

Smartlook