• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Aktuální bohoslužby

Od neděle 27. 12. je možno dle vládních nařízení obsadit pouze 10% kapacity našich kostelů, tzn. polovinu dosavadního počtu účastníků bohoslužeb. Z toho vyplývá, že tomuto maximálnímu dovolenému počtu odpovídá ve farním kostele 44 osob, v kostele v Bělé 35 osob, v kostele v Závadě 16 osob. Všechny bohoslužby během týdne ve všech kostelích jsou přístupné, stejně tak pravidelné zpovídání. Pro nedělní bohoslužby platí následující:

V Bohuslavicích i v Bělé je možné přijít na mši svatou každou druhou nedělní mši. Účastníci nedělních bohoslužeb dostávají po skončení mše vstupní lístek pro bohoslužbu ve stejný čas za 14 dní. Lístky si mohou účastníci mezi sebou měnit či předávat, důležité je, aby každá osoba vstupující v neděli do kostela měla platný aktuální lístek. Nebude brán přednostní ohled na rodinu, která má zapsanou mši svatou! Lístky si lze zamluvit i během týdne mailem, telefonicky či osobně na kontaktech farnosti. V případě, že nějaké lístky zbudou, může určitý počet zájemců absolvovat nedělní bohoslužby i každý týden.

V Závadě bude účastníky nedělní bohoslužby zajišťovat rodina, která má napsán úmysl mše svaté.

Prosím o shovívavost při této organizaci, nelze vymyslet zcela spravedlivý a bezproblémový způsob rozdělení farníků.

Nezapomínejmev modlitbě ani v konkrétní pozornosti na ty, kteří jsou opuštění, nemocní, křehcí či bezradní, na ty, kteří se bojí, kteří zápasí s různými těžkostmi a důsledky této doby!

P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti

f t g m

Smartlook