• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Velikonoční přání

Přání Velikonoce 2021

 

Milí farníci,

vzhledem k trvajícím omezením našich bohoslužebných shromáždění nebude možné zúčastnit se bohoslužeb ve Svatém týdnu jako obvykle. Věnujte proto, prosím, pozornost upravené organizaci. V aktuálním pořadu bohoslužeb se dozvíte konkrétní časy všech uvedených bohoslužeb, kterých je letos více než v předchozích letech. Je ovšem potřeba zařídit se podle následujících pokynů:

 

V Bohuslavicích

- budou všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtku až do velikonočního pondělí (8 bohoslužeb) přístupné pouze na zvláštní vstupní lístek.

Každý bude moci zúčastnit se pouze jedné z těchto bohoslužeb, abychom se mohli všichni vystřídat.

Lístky budou k dispozici na Květnou neděli ve farním kostele po skončení křížové cesty a potom kdykoli na zavolání, zazvonění či po bohoslužbách.

Kromě toho bude možné přistoupit ke svatému přijímání mimo uvedené bohoslužby:

na Zelený čtvrtek po večerních obřadech, tzn. od 19:30 do 20:30;

na Velký pátek po poledních obřadech, tedy od 13:30 do 14:30;

na velikonoční neděli od 14 do 15 hodin.

 

V Bělé

- budou všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtku až do velikonoční neděle přístupné taktéž pouze na zvláštní lístek, nicméně zájemci se mohou zúčastnit dvakrát: jedenkrát buď na Zelený čtvrtek, nebo Velký pátek a jedenkrát buď na velikonoční vigilii, nebo velikonoční neděli – podotýkám, že lístky na velikonoční neděli již jsou rozebrány.

 

V Závadě

- bude přístupná velkopáteční křížová cesta s následujícím podáváním svatého přijímání.

Mše svatá na velikonoční neděli bude pouze pro rodinu, která má objednanou mši svatou.

Pro ostatní bude kostel v neděli otevřen ke svatému přijímání od 15:15 do 16 hodin.

 

Boží hrob

- můžete navštívit během Bílé soboty ve farním kostele od 8:30 do 17:30 hodin a v Bělé od 9 do 12 hodin.

f t g m

Smartlook