• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Jaké byly oslavy 270. výročí posvěcení farního kostela

Životní jubilea a výro03čí se většinou slaví setkáním, nejčastěji příbuzných a přátel. Jak by měl své výročí oslavit kostel? Nejspíš také setkáním, protože farní kostel je především místem setkávání: shromažďují se v něm lidé – místní občané, kteří pod vedením faráře společně sdílejí, vyjadřují a upevňují svou víru a propojují ji s životem v obci a se vzájemnými vztahy.

Hlavní program oslav tedy vybízel ke společnému setkávání. Dominantní důraz patřil pochopitelně duchovnímu rozměru farního života. Bohuslavičtí i přespolní měli možnost zúčastnit se 7. 10. duchovní obnovy s P. Vojtěchem Kodetem, vyhlášeným duchovním otcem a přednášejícím. Kromě dalších modlitebních příležitostí pak hlavní du05chovní program proběhl při bohoslužbě v neděli 15. října, jíž předcházelo uvedení do podstatných souvislostí historie a výzdoby farního chrámu. Tyto duchovní příležitosti byly zároveň propojeny s dalšími rovinami: a) pro kulturní a umělecké obohacení sloužila jak farní fotosoutěž na téma „Náboženský život a sakrální stavby v Bohuslavicích“, tak především hojně navštívený koncert Petra Bende a dalších hudebníků společně s vystoupením místního pěveckého sboru; b) sportovní rozměr byl  realizován v sobotním odpoledni na hřišti při společných herních disciplínách a ministrantském fotbálku; c) chutné občerstvení a prostor pro neformální popovídání byly zajištěny jak na hřišti, tak po nedělní mši svaté před kostelem; d) lze doplnit i charitativní prvek, protože účastníci oslav mohli koupí upomínkových předmětů podpořit chráněné dílny Charity Opava.

Takřka všechny uvedené rozměry setkávání se prolínaly v chronologicky první akci říjnových oslav: jednalo se o ojedinělou pouť ke kapličkám a křížům, které se nacházejí na katastru naší obce. Duchovní putování bylo totiž současně nezanedbatelnou turistickou procházkou i objevováním historických a kulturních stop a míst naší obce. Plánované navazující posezení u ohně se nakonec nekonalo kvůli přesunu akce z důvodu nepříznivého počasí. Celé putování se však neslo radostnou atmosférou; v nádherném nedělním odpoledni přivádělo k radosti z přírodních krás, vybízelo k příjemnému povídání za chůze a umožnilo setkat se a společně pomodlit na místech, kde se povětšinou zastavují pouze jednotlivci.

Trasa byla vzhledem k celkové délce cca 12 km rozdělena na dvě části. Po setkání u kostela absolvovali poutníci první část od kostela ke kamenným křížům na Newrzellově zahradě a na začátku obce ve směru od Závady, pak po Lipové, s kapličkou sv. Urbana a dřevěným křížem u lesa na křižovatce s lesní cestou Mlýnkovou. Následoval Struhalův dub s obrazem Panny Marie a dřevěný kříž na Chuchelnické. První část byla ukončena u kulturního domu, kde došlo k částečně obměně poutníků. Druhá část vedla po ul. Kozmické s kamenným křížem nad zahrádkářskou chatou a kapličkou a obrazem sv. Huberta. Následovala odbočka ke staré myslivecké chatě. Kolem rybníků pak doputovali poutní ci k obrázku Panny Marie u Tří dubů a na začátek obce ve směru od Dolního Benešova. Poslední zastavení bylo u kamenného kříže na ul. Bolatické a ukončení celé pouti u kostela.01

Pouť měla charakter křížové cesty. U každého „zastavení“ seznámil Kurt Kocián účastníky s historií, dárci, zhotoviteli a lidmi, kteří tato místa udržovali a udržují. Následovalo duchovní slovo P. Vojtěcha Janšty a modlitba.

Celkem se poutě ke kapličkám a křížům zúčastnilo kolem 100 poutníků, přičemž celou trasu absolvovalo asi 40 poutníků.

Na závěr bylo vysloveno poděkování všem jmenovaným i nejmenovaným spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o vybudování kapliček, postavení křížů a pořízení a zavěšení obrazů s náboženskou tématikou. Poděkování patří také všem, kteří se o všechna místa starali či starají, zdobí je a udržují. „Pán Bůh zaplať“ za to, že žijeme v době, kdy můžeme stavět kapličky a kříže a věšet svaté obrazy. Ne vždy tomu tak v minulosti bylo. Kéž je nám to umožněno nadále v blízké i vzdálené budoucnosti.

P. Vojtěch Janšta a Kurt Kocián

f t g m

Smartlook