• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbámlogo cbk web

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.   

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

V Praze dne 5. ledna 2018

 

 Modlitba za nového prezidenta

 Především tedy vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za krále a za všechny, jimž je svěřena moc, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.  1. list Timotejovi 2, 1-2

 

 Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách.

Vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

ať se jím stane ten, kdo bude mít na zřeteli dobro všech, zvláště nejpotřebnějších;Presidential Standard of the Czech Republic.svg

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad,

aby byl vždycky zajištěn právní řád

a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Matko dobré rady, oroduj za nás!

 

 

 

 

f t g m

Smartlook