Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Slavení neděle v současných podmínkách

Milí farníci,

opět nemáme možnost slavit společně všichni nedělní mši svatou. Využijme proto přímých přenosů bohoslužeb ve sdělovacích prostředcích. Přehled všech bohoslužeb vysílaných u nás najdete ZDEMše svaté online

Při sledování mše svaté nezapomeňme, že jde o modlitbu. Připravme se ni a vytvořme si hezké zbožné prostředí. Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, domácími pracemi či úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.

V mnoha ohledech cennější však může být vlastní domácí liturgie, do které se členové aktivně zapojí a prožijí tak skutečnou bohoslužbu. Inspirujte se užitečnými návrhy z jara, které naleznete např. na těchto odkazech:

Bohuslavický kostel 1

Modlitba v rodině - 4. neděle velikonoční

Modlitba v rodině - 5. neděle velikonoční

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Na tomto místě si můžete také stáhnout obrázek k evangeliu následující neděle, který vždycky vybarvujeme a vystavujeme s krátkou promluvou při mši svaté v 9:30 ve farním kostele. Pokud Vaše děti rády vybarvují, můžete jim vytisknout tyto obrázky, pomoci vysvětlit, co se na nich odehrává, a připravit tak nedělní bohoslužbu i s tím, že třeba obrázek může být doma po celou neděli vystaven, zvláště v okamžicích modlitby.

Pro nedělní bohoslužbu slova s dětmi můžete využít vypracovaných katechezí a příběhů na stránkách jáhna Josefa Janšty

Dejme křesťanskému slavení neděle více domácí a rodinný rozměr. Můžete vyrazit na procházku a pomodlit se cestou u nějaké kapličky s aktuální prosbou za všechny nemocné, umírající, zdravotníky, politiky, podnikatele a živnostníky apod. Podle výzvy našich biskupů  se takto můžete pomodlit růženec nebo můžete využít křížové cesty či velikonoční pobožnosti "cesta světa", které jsou k dispozici v záložce K aktuálnímu stavuRovněž můžete načerpat inspiraci z komentáře k nedělnímu Božímu slovu na našich stránkách.

Lze s užitkem strávit více času s nejbližšími, zvláště s dětmi či starými a osamělými. Vnímejme absenci návštěvy kostela jako užitečný sebezápor i oběť za druhé a jako pozvání k růstu víry jinými cestami, které můžeme právě nyní objevit.

 

S přáním požehnané neděle

P. Vojtěch Janšta

 

 

 

 

f t g m

Smartlook