Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Program oslav

Program akcí v rámci oslav 100. výročí farnostilogotypbohuslavic100let4

v průběhu roku 2019

1. Výstava o sv. Matce Tereze – leden 2019

- k vidění na faře v Bohuslavicích ve středy, pátky a neděle do 3. 2. 2019. Výstava přibližuje osobnost světoznámé světice a inspiruje obrazy i myšlenkami křesťanský život každého z nás. Současně lze přispět na aktivity Centra pro rodinu naší diecéze.

 2. Venkovní křížová cesta – pátek 22. 3. 2019

Putování s velkým křížem přírodou – okolím Bohuslavic. Trasa bude upřesněna, také podle počasí.

3. Křížová cesta + smírčí pobožnost – neděle 7. 4. 2019

- za odpuštění hříchů, ublížení, křivd, neusmíření za dobu sta let.    

4. Velikonoční dílna pro děti a celé rodiny – neděle 14. 4.2019

od 15 do 18 hodin v kulturním domě v Bohuslavicích.

5. Cyklopouť na Svatý Hostýn – sobota 27. 4. 2019

Účinné provětrání kol i hlav s poutním obsahem i cílem a s obětováním těžkostí a námah při cestě. Bližší informace během měsíce února a března.

6. Noc kostelů – pátek 24. 5. 2019 ve farním kostele

K této akci bude připravena nově zařízená oratoř nad sakristií: malá výstavka z dějin i současnosti farnosti včetně vzpomínky na P. Hurníka

7. Udílení svátosti biřmování – sobota 1. 6. 2019 v 10 hodin v Bohuslavicích.

V 18 hodin varhanní koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (varhaník Jaroslav Tůma).

Předcházet bude modlitební večer v kostele pro biřmovance i pro širší veřejnost – datum bude upřesněno

8. „Na kolech bez cvrčku“ – sobota 22. 6. 2019

- projížďka farníků na starých kolech kolem našich obcí.

9. Žehnání nových zvonů pro kostel v Závadě – pátek 5. 7. 2019

- v rámci obecních slavností a výročí obce

10. Pouť do Hrabyně17. 8. 2019.

- tradiční pěší pouť, tentokrát obohacená o stanoviště s doprovodným programem.

11. Hlavní oslava: neděle 15. 9. 2019,

místo: fotbalové hřiště v Závadě. V 10 hodin mše svatá, následně oběd u různých stánků, zábavné a soutěžní odpoledne pro děti i celé rodiny, posezení u kapely, prodej propagačních předmětů, dovoz i odvoz farníků autobusy.

O víkendu doprovodný program – bude upřesněno.

12. Pouť do Opavy k opavským kostelům – sobota 5. 10. 2019.

Autobusem, po cestě sem zastavíme ve Velkých Hošticích – prohlídka kostela a křížové cesty (předloha pro malby P. Hurníka v našem farním kostele)  

13. Pouť do Svaté země – listopad 2019.

Přihlašování bude možné od února – bližší informace zanedlouho.

14. Církevní silvestr – sobota 23. 11. 2019

- v předvečer slavnosti Krista Krále, prozatím ve fázi nápadu...

 15. Duchovní večery – přednášky a impulsy k duchovní obnově

- středy večer: před Velikonocemi, před hlavní oslavou (4. září), před Vánocemi

f t g m

Smartlook