• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Neodkladnost postní doby

3 Křížová cesta 29

Dnešní svět je asi více než kdy jindy v zajetí termínů, limitů, lhůt, plánů a dat. Tito dotěrní a neodbytní společníci na nás vyskakují z našich kalendářů, diářů, pracovních schůzek, mailů či upomínek. Asi by se nám dýchalo volněji, kdyby mnohé z těchto mantinelů z našich životů vymizely. Jenže ono je pro nás v určitém smyslu velmi užitečné, že termíny a limity existují. Vychovávají nás totiž k vnímání neodkladnosti, která představuje významnou hodnotu. Vždyť jsou záležitosti, které není radno odkládat – víme například, jaké zdravotní komplikace může způsobit otálení s lékařským vyšetřením; jak zhoubná může být váhavost pomoci někomu v akutní nouzi; jak škodlivé či ztratné může být promeškání nějakého setkání či rozhovoru. Postní doba, která začne co nevidět, před nás staví neodkladnost našeho vnitřního růstu, s nímž je vždycky spojeno rozhodnutí odvrátit se od svých chyb a úkroků. Potřebujeme tento termín či limit, abychom si jasně řekli: je postní doba, není nač čekat, musím se rozhoupat ke změně, ke krůčkům lásky, k prohloubení a oživení mé tak často povrchní existence. A že taková úvaha není vždy příjemná, viďte? Člověk by chtěl nalézt mnoho důvodů, proč nezačít právě nyní. Ale kdy jindy? Nač čekat? Které důvody obstojí v pomíjivosti a nejistotě života? Nechejme se k této rozhodnosti inspirovat samotným Ježíšem Kristem, který před nastoupenou cestou k záchraně světa skrze utrpení necouvl ani trošku – vstoupil do boje o věčný život každého z nás s nekompromisní důsledností. A dodejme, že se nejedná o pouhou vnější inspiraci: postní doba je vskutku účinným časem milosti, v němž můžeme objevit Boží pomocnou ruku pro své rozhodné a ušlechtilé začátky. Kéž se vám v nastávajícím čase daří nečinit zbytečné a škodlivé kompromisy s vlastní průměrností, zlobou či nezodpovědností, abyste mohli prožívat radost, že jste správně odpověděli na naléhavé „termíny“ vlastního srdce, které vždycky touží po plnosti dobra a lásky!

Přeji vám všem pokojné postní dny naplněné pravou vnitřní rozhodností!

P. Vojtěch Janšta

 

 

f t g m

Smartlook