• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

1. Světový den seniorů a prarodičů

Papež František vyhlásil na letošní rok první Světový den seniorů a prarodičů. Bude se slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, tedy v blízkosti památky sv. Jáchyma a Anny, prarodičů Pána Ježíše. V letošním roce tento první den dobře zapadá do slavení Roku rodiny, vyhlášeného rovněž papežem Františkem.

Při vyhlášení papež na adresu seniorů zdůraznil: „Jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry.

Cílem je, aby se co nejvíce seniorů mohlo fyzicky zúčastnit nedělní liturgie. Farníci tak mají pomoci zvláště těm, kteří se do kostela sami a běžně nedostanou, zvláště nemají-li možnost dopravy. Senioři mohou účastí na mši získat odpustky – pokud se zúčastnit nemohou, stačí sledování bohoslužby skrze média.

Druhým důležitým bodem tohoto Světového dne je návštěva seniorů. Každý má v tento den navštívit své prarodiče či rodiče a seniory, kteří žijí v osamění. V době sociálního odstupu způsobeného nejen pandemií je návštěva projevem toho, že existuje způsob, jak seniorům projevit blízkost. Návštěva staršího člověka, který žije sám, je také jedním ze způsobů, jak získat v tento den plnomocné odpustky.

Papež František napsal k tomuto dni všem seniorům poselství. Můžete si je přečíst ZDE.

Dekret o možnosti získání odpustků naleznete ZDE.

Pastorační pokyny pro slavení Světového dne seniorů jsou k dispozici ZDE.

V naší farnosti představíme toto poselství v pátek 23. 7. po večerní mši svaté ve farním kostele. Toto poselství si pak může každý účastník odnést domů a vzít ho také těm, kteří se do kostela nedostanou.

 

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!amoris

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,

učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků. Amen.

 

f t g m

Smartlook