• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Poděkování

Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoli podíleli na oslavě mých čtyřicátých narozenin!298336759_1746212079064498_2310361704623177231_n.jpg

Děkuji za všechny přípravy a zdárný průběh celé akce.

Děkuji za Vaši účast na farní zahradě, za Vaše přání, dary, úsměvy, podporu, modlitby, překvapení...

Bylo s Vámi fajn a nadále bude!

 

Kdo by se chtěl ještě podívat na malé ohlédnutí za mými 40 lety (nástěnky s informacemi a fotkami), vše je k dispozici na faře. Stačí zazvonit nebo se dopředu domluvit.

Přeji Vám požehnané letní dny a těším se na další společná setkávání!

P. Vojtěch Janšta

 

 

 

 

 

 

 

f t g m

Smartlook