• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Pozvání pro všechny farníky

Srdečně Vás zvu na setkání při příležitosti mých 40. narozenin v sobotu 6. srpna 2022.

 

Ve farním kostele:

10:30 modlitba růžence

11:00 děkovná adorace

11:30 mše svatá; kazatel a host P. Pavel Frývaldský (Praha)

 

Na farní zahradě:

Po mši svaté občerstvení, jídlo a pití, posezení, klábosení, informace z mého života pro zvídavé s malou soutěží... - až do večerních hodin.

 

Máte-li chuť a čas, přijďte, rád Vás uvidím!

 

P. Vojtěch Janšta

 

 

f t g m

Smartlook