• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Přání k letošnímu krmašu - dokončení opravy věže farního kostela

Při příležitosti opravy věže farního kostela v roce 1980 vložil P. Vincenc Hurník do věžní makovice text o farnosti i o tehdejším dění v církvi a ve společnosti. V jednom odstavci se rozepisuje o tom, jaká je v ČSSR neutěšená situace ohledně náboženské svobody: neobsazené biskupské stolce, omezený počet studujících kandidátů kněžství, vnucovaný ateistický názor, velmi ztížená výuka náboženství, obtížná situace pro věřící učitele, restriktivní kontrola ze strany církevních tajemníků atd. Vše je konstatováno věcně, přesto však mezi řádky je patrná jakási hořká stížnost na tíživé poměry v naší vlasti. Nic takového bychom nenašli ve farní kronice nebo v jiných zápisech. A tak si myslím, že zde P. Hurník svobodně a pravdivě mohl vypsal to, co bylo v zápětí vloženo do  vrchní části věže, tudíž žádný soudruh ani tajemník či udavač nemohl tato fakta použít proti jejich pisateli nebo proti církvi. Jindy a jinde by takové hlášení mohlo být nebezpečné... Vysoko položená věžní makovice se tak stala bezpečným a svobodným prostorem. Takovým místem má ovšem být celý kostel: Boží dům, v němž se každý může cítit v bezpečí u svého Pána, kde společně i každý ve svém srdci prožíváme blízkost Boha, který z nás činí své děti a dává nám důstojnost a svobodu... Kéž je pro nás tento farní kostel vždy znamením takového bezpečí a radosti z Boží milující blízkosti, abychom i nadále nejen o tento Boží dům pečovali, ale také do něj s vděčností a zbožností přicházeli.

Bůh žehnej všem, kteří se podíleli na opravách věže, a také všem, kteří o kostel pečují a jej s vírou navštěvují!

 

P. Vojtěch Janšta, farář

f t g m

Smartlook