• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2023 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Slavnost sv. Václava

Při příležitosti slavnosti sv. Václava, která je i státním svátkem, je užitečné pamatovat v modlitbě a náš národ, jeho politické představitele a křesťanskou budoucnost.

 

Všemohoucí věčný Bože, Sv Václav
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka

od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním věrném svazku 
muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

f t g m

Smartlook