Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Kartičky s vysvětlením křestních symbolů

Postní doba má být obdobím obnovy našeho křtu, obnovy vztahu Božích dětí ke svému nebeskému Otci, který je přijal za vlastní. Ke každému postnímu týdnu proto nabízíme rozjímání nad jedním z křestních symbolů:

f t g m

Smartlook