Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Ministranti

Ministranti jsou skupinou farníků, kteří vykonávají službu knězi a celému shromáždění věřících během bohoslužeb v kostele. Středem jejich služby je mše svatá, zvláště o nedělích a slavnostech. Ministranti přinášejí knihy, kříž, světlo a kadidlo, dávají znamení zvonky, předčítají Boží slovo, přisluhují při udílení svátostí, spoluutvářejí pohřební bohoslužby a průvody. Stávají se tak zástupci celého Božího lidu, pomáhají k plynulému průběhu bohoslužeb a k jejich soustředěnému prožívání a všude venku dávají příklad dobrého křesťanského života, který vyvěrá z víry a služby Ježíši Kristu.

Noví ministranti v Boh a Bělé 2017 17Ministranty se stávají kluci ve věku základní školní docházky, kteří se několik měsíců na svou službu u oltáře připravují. Slavnostně jsou pak během mše svaté přijati mezi ministranty. Jejich úkolem je přicházet na všechny mše svaté a další bohoslužby (pohřby, svatby...) během týdne, v němž mají službu (v Bohuslavicích jsou tři skupiny, v Bělé a v Závadě ministrují všichni kluci na všech bohoslužbách). Nedělní a sváteční bohoslužby jsou samozřejmostí.

Ministrant je zván k tomu, aby zůstal u oltáře i po skončení základní školní docházky, kdy je povolán, aby dále a plněji přisluhoval při bohoslužbách, zvláště četbou Božího slova, pomáhal s vedením mladších ministrantů, případně spolupracoval s kostelníky při úpravách liturgického prostoru či přípravě k liturgii. Vhodně doplňuje službu mladších ministrantů a stává se pro ně příkladem horlivosti a oddanosti evangeliu.

 Společenství ministrantů se dále rozvíjí a upevňuje setkáváním na ministrantských schůzkách a při dalších společných akcích, výletech, velikonočních pochůzkách apod.

Každý, kdo se chce k této službě s horlivostí a ušlechtilostí připojit, je srdečně zván!

 

 

 

 

 Webové stránky ministrantů ostravsko-opavské diecéze: http://ministranti.doo.cz

 Ministrantský výlet do Jeseníku duben 2018 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozpis týdenních služeb v Bohuslavicích

Pondělí -  Sobota

Skupina

10. 09. – 15. 09.

1.

17. 09. – 22. 09.

2.

24. 09. – 29. 09.

3.

01. 10. – 06. 10.

1.

08. 10. – 13. 10.

2.

15. 10. – 20. 10.

3.

22. 10. –  27. 10.

1.

29. 10. –  03. 11.

2.

05. 11. – 10. 11.

3.

12. 11. – 17. 11.

1.

19. 11. – 24. 11.

2.

26. 11. – 01. 12.

3.

03. 12. – 08. 12.

1.

10. 12. – 15. 12.

2.

17. 12. – 22. 12.

3.

24. 12. – 29. 12.

1.

 

 

 

f t g m

Smartlook