Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Ministranti

Ministranti jsou skupinou farníků, kteří vykonávají službu knězi a celému shromáždění věřících během bohoslužeb v kostele. Středem jejich služby je mše svatá, zvláště o nedělích a slavnostech. Ministranti přinášejí knihy, kříž, světlo a kadidlo, dávají znamení zvonky, předčítají Boží slovo, přisluhují při udílení svátostí, spoluutvářejí pohřební bohoslužby a průvody. Stávají se tak zástupci celého Božího lidu, pomáhají k plynulému průběhu bohoslužeb a k jejich soustředěnému prožívání a všude venku dávají příklad dobrého křesťanského života, který vyvěrá z víry a služby Ježíši Kristu.


Ministranti Závada 25

22 Vítání nového ministranta 2022Ministranty se stávají kluci ve věku základní školní docházky, kteří se několik měsíců na svou službu u oltáře připravují. Slavnostně jsou pak během mše svaté přijati mezi ministranty. Jejich úkolem je přicházet na všechny mše svaté a další bohoslužby (pohřby, svatby...) během týdne, v němž mají službu (v Bohuslavicích jsou tři skupiny, v Bělé a v Závadě ministrují všichni kluci na všech bohoslužbách). Nedělní a sváteční bohoslužby jsou samozřejmostí.

Ministrant je zván k tomu, aby zůstal u oltáře i po skončení základní školní docházky, kdy je povolán, aby dále a plněji přisluhoval při bohoslužbách, zvláště četbou Božího slova, pomáhal s vedením mladších ministrantů, případně spolupracoval s kostelníky při úpravách liturgického prostoru či přípravě k liturgii. Vhodně doplňuje službu mladších ministrantů a stává se pro ně příkladem horlivosti a oddanosti evangeliu.

Společenství ministrantů se dále rozvíjí a upevňuje setkáváním na ministrantských schůzkách a při dalších společných akcích, výletech, velikonočních pochůzkách apod.

 

Každý, kdo se chce k této službě s horlivostí a ušlechtilostí připojit, je srdečně zván!

 

 Webové stránky ministrantů ostravsko-opavské diecéze: http://ministranti.doo.cz

 DSC 2792

  

Aktuální rozpis týdenních služeb v Bohuslavicích

Clipboard01

 

f t g m

Smartlook