Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Modlitba živého růžence

Moc Vám děkuji za Vaši každodenní modlitbu. Prosím, modlete se za naši farnost, za potřeby církve a světa i za sebe navzájem; ke každému tajemství je připojen návrh úmyslu, na který můžete celý měsíc při modlitbě více pamatovat. S Božím požehnáním P. Vojtěch Janšta

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

Za ty, kdo hledají své životní povolání

2. s kterým jsi Alžbětu navštívila

Za příbuzné a přátele

3. kterého jsi v Betlémě porodila

Za chudé a ohrožené

4. kterého jsi v chrámě obětovala

Za porozumění, víru a lásku v rodinách

5. kterého jsi v chrámě nalezla

Za ty, kdo ztratili či ztrácejí víru

6. který byl pokřtěn v Jordánu

Za obrácení hříšníků

7. který zjevil v Káně svou božskou moc

Za novomanžele a snoubenecké páry

8. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Za víru našich dětí a mládeže

9. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Za trpící a za pronásledované křesťany

10. který ustanovil Eucharistii

Za kněze a kněžská a řeholní povolání

11. který se pro nás krví potil

Za staré, nemocné, opuštěné a nešťastné

12. který byl pro nás bičován

Za trpící závislostmi, násilím a neláskou

13. který byl pro nás trním korunován

Za politiky u nás i ve světě

14. který pro nás nesl těžký kříž

Za papeže, biskupy a církev v naší vlasti

15. který byl pro nás ukřižován

Za umírající, zvl. oběti válek a nepokojů

16. který z mrtvých vstal

Za ty, kdo zachraňují zdraví a životy lidí

17. který na nebe vstoupil

Za úctu ke stvoření a ochranu přírody

18. který Ducha Svatého seslal

Za schopnost hlásat a předávat naši víru

19. který tě, Panno, do nebe vzal

Za zemřelé farníky a duše v očistci

20. který tě, Panno, v nebi korunoval

Za naši vytrvalost v dobrém až do konce

 

Členky a členové Živého růžence v Bohuslavicích

Růže č. 1

Růže č. 2

Růže č. 3

1.

Vitásek Antonín

1.

Kocián Kurt

1.

Lišková Alžběta

2.

Burian Vlastimil

2.

Breuer Josef

2.

Bujnovská Brigita

3.

Cigán Antonín

3.

Dominik Pavel

3.

Dominiková Gabriela

4.

Cigán Petr

4.

Fus Josef

4.

Dostálová Ludmila

5.

Fuss Jindřich

5.

Hrušková Marie

5.

Fichnová Marie

6.

Günther Petr

6.

Kocur Erhard (od Kristy)

6.

Gaidová Margita

7.

Hiltavská Martina

7.

Kocur Erhard (z hráze)

7.

Janošová Jana

8.

Hiltavský Aleš

8.

Kučera Norbert

8.

Kociánová Růžena

9.

Hromčík Tomáš

9.

Mika Ondřej

9.

Kocurová Anna

10.

Janecký Josef

10.

Miketa Josef

10.

Königová Věra

11.

Mosler Antonín

11.

Miketa Leo

11.

Lischková Lenka

12.

Mosler Tomáš

12.

Miketa Max

12.

Newrzellová Šárka

13.

Newrzellová Eliška

13.

Miketa Petr

13.

Nevřelová Anna

14.

Ohřálová Krista

14.

Mokrý Rudolf

14.

Pachulová Anežka

15.

Prasek Viktor

15.

Ostárek Martin

15.

Pudichová Edita

16.

Pudichová Jana

16.

Pohanka Jiří

16.

Solichová Irena

17.

Škroch Leo

17.

Špakovský František

17.

Škrochová Anežka

18.

Theuerová Anna

18.

 

18.

Vitásková Jana (Hani)

19.

Vitásek Johan

19.

 

19.

Vitásková Jana (od Pavla)

20.

Vitásek Pavel

20.

 

20.

Vitásková Růžena

Růže č. 4

Růže č. 5

Růže č. 6

1.

Blokschová Kristina

1.

Mokrá Hilda

1.

Miková Marie

2.

Badejová Ursula

2.

Buriánová Daniela

2.

Benková Anna

3.

Blokšová Jana

3.

Dominiková Eva

3.

Bizoňová Marie

4.

Blokšová Jarmila

4.

Fusová Kateřina

4.

Bizoňová Šárka

5.

Blokšová Maria

5.

Hrušková Marie

5.

Fichnová Helena

6.

Cigánová Pavlína

6.

Kocurová Edeltrauda

6.

Fojtíková Jana

7.

Diehlová Renata

7.

Kocurová Pavla

7.

Fojtíková Věra

8.

Forgačová Viktorie

8.

Kocurová Veronika

8.

Kocurová Jana

9.

Güntherová Růžena

9.

Kostřebová Miluše

9.

Kubíková Daniela

10.

Jurčíková Růžena

10.

Kučerová Krista (Mokrá)

10.

Lichnovská Jana

11.

Kasparová Anna

11.

Kučerová Krista (Nevř.)

11.

Lišková Irena

12.

Kosterová Marie

12.

Maráková Helena

12.

Mašíková Olga

13.

Kocurová Markéta

13.

Miketová Helena

13.

Mokrá Radka

14.

Moslerová Magda

14.

Miketová Lucie

14.

Moslerová Annemarie

15.

Šteffková Anna

15.

Nevřelová Karin

15.

Moslerová Monika

16.

Špakovská Marie

16.

Pohanková Vlasta

16.

Pinterová Anna

17.

Veverková Ludmila

17.

Pumprlová Eva

17.

Štefková Martina

18.

Vitásková Jana

18.

Rončková Annemarie

18.

Theuerová Lýdie

19.

Vitásková Lucie

19.

Stočková Hedvika

19.

Tomíčková Krista

20.

Válková Gabriela

20.

Štefková Anna

20.

Vitásková Pavla

Růže č. 7

Růže č. 8

Růže č. 9

1.

Birtková Magdalena

1.

Latoňová Růžena

1.

Cyrusová Lucie

2.

Birtková Jindřiška

2.

Diehlová Gertruda

2.

Barčová Růžena

3.

Buhlová Ludmila

3.

Diehlová Karla

3.

Herudková Anna

4.

Dominiková Anna

4.

Diehlová Waltrauda

4.

Hurná Helena

5.

Halfarová Anna

5.

Herudková Karin

5.

Karasová Hana

6.

Hankeová Miluše

6.

Honusová Berta

6.

Kocurová Irena

7.

Heisigová Anna

7.

Hrušková Brigita

7.

Kocurová Ursula

8.

Matýsková Andrea

8.

Hrušková Margit

8.

Kozáková Alžběta

9.

Kocurová Krista

9.

Janošová Anna

9.

Kozlovská Krista

10.

Kocurová Pavla

10.

Kocurová Krista

10.

Kutscherová Ursula

11.

Lehnerová Růžena

11.

Kocurová Krista (Gems.)

11.

Lampová Hana

12.

Mokrá Ludvína

12.

Kopková Karin

12.

Lišková Ursula

13.

Ostráková Daniela

13.

Koslowská Růžena

13.

Mokrá Anežka

14.

Placková Marie

14.

Manuschová Anna

14.

Moslerová Eliška

15.

Sněhotová Anna

15.

Richterová Alena

15.

Nevímová Božena

16.

Sýkorová Margit

16.

Rýparová Brigita

16.

Ostárková Milada

17.

Šenkýřová Lucie

17.

Šebestíková Anežka

17.

Poledníková Marie

18.

Štefková Andrea

18.

Vinárková Helga

18.

Sněhotová Marta

19.

Štefková Zuzana

19.

 

19.

Stuchlíková Ingrid

20.

Tomíčková Marie

20.

 

20.

 

Růže č. 10

Růže č. 11

Růže č. 12

1.

Nováková Rita

1.

Krupová Karla

1.

 

2.

Benková Kristina

2.

Halfarová Marie

2.

 

3.

Beranová Veronika

3.

Hnilková Margit

3.

 

4.

Černá Zuzana

4.

Jiříková Marta

4.

 

5.

Dominiková Růžena

5.

Kociánová Jarmila

5.

 

6.

Dospíšilová Monika

6.

Kocurová Erika

6.

 

7.

Eliášová Věra

7.

Kocurová Ludmila

7.

 

8.

Fichnová Helena

8.

Kotzurová Kristina

8.

 

9.

Fuchsová Kristina

9.

Kubíková Barbara

9.

 

10.

Fuchsová Veronika

10.

Kubíková Zuzana

10.

 

11.

Güntherová Marie

11.

Lischková Milada

11.

 

12.

Jiříková Martina

12.

Miketová Marie

12.

 

13.

Kocurová Bernarda

13.

Miketová Marta

13.

 

14.

Kocurová Kristina

14.

Newrzellová Anna

14.

 

15.

Křižáková Edeltrauda

15.

Newrzellová Hedvika

15.

 

16.

Newrzellová Anna

16.

Řehánková Pavlína

16.

 

17.

Režná Anna

17.

Staňková Kateřina

17.

 

18.

Schuppíková Romana

18.

Stočková Terezie

18.

 

19.

Vilčová Alžběta

19.

Vitásková Adéla

19.

 

20.

Zajíčková Zdeňka

20.

Vitásková Maria

20.

 

 

f t g m

Smartlook