Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Modlitba k Panně Marii - Palladiu země české

Jako jedna z dalších možností spojení v modlitbě za naši vlast se nabízí úcta k Matce Boží ve Staré Boleslavi – Palladiu země české. Jedná se o prastarý mariánský reliéf, uctívaný po staletí, jemuž je připisována zvláštní ochranná moc nad českým národem. Více informací a pozvání k modlitbě zvláště na slavnost sv. Josefa naleznete ZDE. 

Zde připojuji staroboleslavskou modlitbu:

Modlitba k Matce Boží - Palladiu Země českéImage result for palladium země české

Matko Boží, víme, že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. V místě umučení sv. Václava ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel.

Nyní přicházíš na posvátné místo hrobu sv. Václava, abys vyslechla prosby věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.

Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde a provázej na posvátných místech jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci.

Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

f t g m

Smartlook