Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Smíření s Bohem bez svátosti smíření

Mnozí věřící jsou v těchto dnech postaveni před skutečnost, že jim není dopřáno se před velikonočními svátky řádně vyzpovídat. Ačkoli v případě opravdové potřeby jistě lze vyhledat zpovědníka, přesto se mnozí (např. kvůli karanténě) ke zpovědi nedostanou.

V takovém případě opravdové nemožnosti lze dosáhnout smíření s Bohem jiným způsobem – je však zapotřebí, aby kajícník: 1. vzbudil dokonalou lítost, tedy opravdu litoval všech svých hříchů, zvláště těžkých, z lásky k Bohu, kterého svými hříchy zarmoutil a od něhož se vzdálil; 2. učinil pevné předsevzetí, že své hříchy vyzná ve zpovědi, jakmile to bude možné. Takto lze nouzově dosáhnout odpuštění i těžkých hříchů (srov. Katechismus katolické církve č. 1452). Jde vlastně o jakousi „zpověď touhy“, podobně, jako je tomu u duchovního svatého přijímání, když nelze přijmout eucharistii, nebo u křtu touhy, když někdo nemá možnost být pokřtěn. Věříme, že Bůh není omezen našimi omezeními. Jakmile budou restriktivní opatření uvolněna, bude nabídnut dostatečný prostor pro svátost smíření – velikonoční zpověď se tedy posouvá, nikoli ruší!

O "zpovědi touhy" hovoří v této souvislosti papež František - část z jeho promluvy si můžete poslechnout ZDE

O dokonalé lítosti se více dozvíte na webu www.liturgie.cz v tomto videu.

Níže naleznete konkrétní manuál, jak takové vyznání a smíření soukromě provést. Tento manuál je také vytištěný k rozebrání v kostelích farnosti.

f t g m

Smartlook